Fastighetsautomation

Fastighetsautomation

Vårt moderna samhälle ställer allt större krav på energihushållning, säkerhet och bekvämlighet. Fastighetsautomation är ett smart sätt att leva upp till dagens önskemål.

Du kan styra värmen, belysningen, mäta energiåtgången och få tekniska larm till din telefon. På Förtaget kan bl.a. beslysningen släckas och tändas i utrymmen där personer inte vistas hela tiden. Värmen kan också styras separat i olika delar av byggnaden.