Säkerhet

Säkerhet

Att skydda sin egendom är för de flesta en självklarhet, men ännu viktigare är den personliga säkerheten. AT Installation har erfarenhet från alla typer av säkerhetsinstallationer och står gärna till tjänst med råd. Tillsammans med dina önskemål får vi fram bästa tänkbara säkerhet.

Larm

Larm

AT Installation gör larminstallationer på uppdrag av de säkerhetsföretag som finns i landet.

Vi kan även installera lokala larm som går till din telefon. Inte bara inbrottslarm utan också brand, vattenläcka, temperatur eller annat som kan vara extra viktig att ha koll på för just dig.

Kameraövervakning

Kameraövervakning

På privat tomt eller bostadsrättföreningens garage kan kameraövervakning installeras vilket avsevärt ökar tryggheten och säkerheten. Kameraövervakning kan också installeras i stall eller annan plats där dina djur vistas för maximal kontroll och säkerhet.