Service och felanmälan

Service

Vi utför service på en mängd olika produkter och tjänster. I listan nedan kan ni se vad vi kan hjälpa er med:

  • Porttelefonanläggningar
  • Passersystem
  • Kodlås
  • Tvättstugebokning
  • KabelTV-nät
  • SMATV-nät: Fastighetsnät med egen huvudcentral
  • Fibernät FTTH (Fibre to the home)
  • El

För felanmälan ring oss på: 020 - 66 85 00 eller kontakta något av våra kontor.


Serviceavtal Kabel-TV

Serviceavtalet innebär kortfattat att vi utför service i befintligt fastighetsnät till samtliga hushåll i ert fastighetsbestånd alla dagar mellan 07.30-21.00. Allt materiel och arbete för att åtgärda eventuella fel ingår.

Beskrivning av tjänster
  • Service på fastighetsnätet i samtliga hushåll kan påkallas alla dagar, inbegripet sön- och helgdagar, mellan kl. 07.30-21.00

Felanmälan tas emot på 020 - 66 85 00, vardagar mellan 07.30-16.30, av AT Installations personal. I vår felanmälan slipper ni också alla knapptryckningar.

  • Efter ordinarie arbetstid vidarekopplas felanmälan till vår jourtjänst.

Avtalet bygger i stora delar på att hushållen själva felanmäler, vilket avlastar förvaltningen, samtidigt som vi får direktkontakt med den som har fel.

Är ni intresserade av våra serviceavtal, maila eller ring någon av nedanstående filialer:
Göteborgsområdet: svcgbg@atinstallation.se Tel: 031-776 85 00
Malmöområdet: svcgbg@atinstallation.se Tel: 040-21 70 30
Stockholmsområdet: svcsth@atinstallation.se Tel: 08-626 59 40
Västeråsområdet: svcvas@atinstallation.se Tel: 021-35 09 90
Kontakta oss om du har
frågor eller vill veta mer

Till Kontaktsidan