Välkommen Robin Lindahl

Välkommen Robin Lindahl

Vår nye projektledare inom området Port, Passer och Övervakning. Robin kommer närmast från Elajo där han arbetat aktivt inom samma område i kombination med ElInstallation. Som erfaren installatör och projektledare känner Robin väl till dagens kravställningar och har...