Miljöpolicy

Miljöpolicy

AT Installation skall uppnå en hög miljökvalitet genom att välja miljömässigt inriktat arbetssätt och miljövänliga material för installations- och servicearbetena, så långt det är möjligt.

  • Vi skall följa gällande lagstiftning som ett absolut minimikrav.
  • Vi skall hushålla med material och energi samt samordna våra transporter för att minska utsläpp
  • Vi strävar efter att i våra installationer använda material som har så lite negativ miljöpåverkan som möjligt.

Kontakta oss om du vill ha vår kompletta miljöplan.